Hem

Publicerat: 2022-11-18 09:09:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om I Love Lund AB (publ): I Love Lund minskar förlusten under tredje kvartalet

Investeringsbolaget I Love Lund, som noterades på Spotlight i slutet av september, redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Det internt bedömda substansvärdet har under perioden legat på 211,19 kronor per aktie.

Rörelseresultatet blev -0,94 miljoner kronor (-2,3).

Resultatet före skatt var -2,3 miljoner kronor (-7,9).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,7 miljoner kronor (-2,6).

Likvida medel uppgick till 10,5 miljoner kronor (16,2).

"Vår nuvarande situation med mycket hög soliditet och en ordentligt stor kassaposition har skapat finansiell styrka och operativ flexibilitet. Det passar väl när vi nu går in i sluttampen av detta år, för den generella aktiemarknaden ett tufft annus horribilis, vilket just för oss ger förutsättningar att tillvarata de investeringsmöjligheter och klara de hårda utmaningar som uppstår", säger vd Björn Englund.


I Love Lund, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,94 -2,3
Resultat före skatt -2,3 -7,9
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,7 -2,6
Likvida medel 10,5 16,2 -35,2%

Läs mer om I Love Lund AB (publ)