Publicerat: 2022-11-18 09:53:25

Aptahem: Har tagit steget in i klinik - Analyst Group

Aptahem har tagit steget in i klinik vilket innebär att vi har ett flertal intressanta milstolpar att se fram emot under kommande kvartal. För att kunna genomföra studien fyller Bolaget på kassan via en företrädesemission och i takt med att Aptahem kan kommunicera uppnådda steg i Fas 1-studien, kan det trigga aktiekursen. Aptahem fortsätter även att föra dialoger med tänkbara partners och givet att Bolaget kan leverera och passera milstolpar i utvecklings-programmet för Apta-1, och därmed öka attraktiviteten för projektet, står vi fast vid att ett sådant partneravtal mycket väl kan komma att bli ytterligare en värdedrivare under kommande kvartal. Ur ett fundamentalt perspektiv ser vi fortsatt positivt på Aptahem där vi i ett Base scenario, med hänsyn till den pågående emissionen, härleder ett nuvärde per aktie om 1,3 kr. Detta är i linje med vår tidigare värdering i termer av bolagsvärde, men en justering utifrån antalet tillkommande aktier från företrädesemissionen under november, givet full teckning.

Länk till analysen

Läs mer om Aptahem AB