Hem

Publicerat: 2022-11-21 07:40:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Audientes A/S: Audientes avser att genomföra en företrädesemission - sätter upp mål för 2023-2025

Danska hörapparattillverkaren Audientes har beslutat om att genomföra en företrädesemission av units där också allmänheten får möjlighet att delta. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget är ute efter att ta in cirka 14 miljoner kronor före transaktionskostnader. Därutöver kan man få in ytterligare runt 10,3 miljoner kronor före transaktionskostnader om de teckningsoptioner som utfärdas i samband med emissionen blir tecknade fullt ut.

Emissionen omfattar maximalt 9,34 miljoner units som består av 18,69 miljoner nya aktier och 9,34 miljoner teckningsoptioner.

För varje befintlig aktie ges en uniträtt som i sin tur berättigar att teckna en unit bestående av två nya aktier och en option av serie TO1. Teckningspriset per unit är 1,50 danska kronor, motsvarande 0,75 danska kronor per ny aktie.

Teckningsperioden löper från och med den 1 december fram till och med den 15 december.

Utspädningseffekten från emissionen är cirka 67 procent av aktierna och rösterna i Audientes.

Bolaget avser att använda merparten av emissionslikviden till att sälja och marknadsföra nya produkten Companion i USA, Europa och Japan. Nästan hälften av pengarna ska användas för detta ändamål. Därutöver planerar man att lägga resurser på marknadsföring och försäljning av Companion och Ven tillsammans i Indien, samt för ny produktutveckling och certifiering i USA och andra reglerade marknader. En del av kapitalet kommer också att användas för generella ändamål och administrationskostnader.

I pressmeddelandet framgår det också att bolaget förlängt ett befintligt lån på cirka 7,5 miljoner danska kronor och att man satt nya mål för 2023-25.

För nästa år är målet bland annat att ha ökat sin B2B go-to-market modell i Indien till att omfatta över 800 återförsäljare. Audientes siktar därutöver på att lansera produkten Companion, som väntas bli kommersiellt tillgänglig från och med första kvartalet 2023, på nyckelmarknader som USA, Europa, Indien och Japan.

Läs mer om Audientes A/S