Hem

Publicerat: 2022-11-21 12:43:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Thinc Jetty Collective AB: Carlsquare sänker motiverat värde för Thinc Jetty till 0,89 kronor (0,91)

Carlsquare väljer att sänka sitt motiverade värde för kommunikationsbyrån Thinc Jetty till 0,89 kronor (0,91). Det framgår av en uppdragsanalys.

Thinc Jetty kom förra veckan med sin kvartalsrapport. Carlsquare beskriver rapporten som stark med hänsyn till säsongsvariationer. Omsättningen steg till 64,5 miljoner kronor (23). Samtidigt steg förlusten till -1,5 miljoner kronor (-0,7).

"Något överraskande i kv3 2022-resultatet var att övriga externa kostnader blev betydligt lägre än väntat. Det kan vara en indikation på att tidigare extraordinära kostnader kopplade till förvärv och samordning av en ny, större koncern nu ligger bakom bolaget", skriver Carlsquare om rapporten.

"Skillnaden i motiverad riktkurs kan härledas till antagen bättre lönsamhet (EBITDA), ett högre avkastningskrav samt en lägre värdering av jämförbara bolag", fortsätter Carlsquare.

Läs mer om Thinc Jetty Collective AB