Hem

Publicerat: 2022-11-23 07:52:16

EQL Pharma: Lovande framtidsutsikter för lönsam nischaktör - Kalqyl

EQL Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar och säljer generika främst på den nordiska marknaden. Generiska läkemedel har samma funktion, kvalitet och säkerhet som originalläkemedel. Fördelen är att de kan säljas till billigare priser än originalen, eftersom utvecklingskostnaderna är lägre. Nackdelen för leverantörerna är att generiska läkemedel saknar patentskydd, vilket medför att marknaden är öppen och i regel konkurrensutsatt.EQL Pharma undkommer ofta prispress genom att endast utveckla eller licensiera in generiska läkemedel på mindre och nischade marknader där den generiska konkurrensen är begränsad eller obefintlig. Bolaget kan således verka på relativt konkurrensfria marknader där framtida efterfrågan och prisbilder är mer stabila. Strategin har varit framgångsrik och bolaget har i genomsnitt ökat de återkommande intäkterna med cirka 40 procent per år de tre senaste åren under stigande lönsamhet.Vår bedömning är att tillväxttakten och marginalresan har hög potential att fortsätta. Bolagets målsättning är att mer än dubblera portföljstorleken kommande år. Vidare ämnar bolaget fortsätta expandera inom nya geografiska marknader i Europa där den befintliga portföljen saknar generisk konkurrens. Vår positiva bild om EQL Pharmas framtidsutsikter stärks ytterligare genom det höga insiderägandet samt att flera insiders nyligen utökat sitt befintliga ägande. I senaste kvartalsrapporten höjdes dessutom omsättningsmålet för innevarande räkenskapsår.


Länk till analysen

Läs mer om EQL Pharma AB