Hem

Publicerat: 2022-11-23 09:57:12

Finepart: Fortsätter att leverera enligt plan - Analyst Group

En hög efterfrågan, kortare ledtider och en stark leveransförmåga, i kombination med en god kostnadskontroll, har under året resulterat i en ökad omsättning, tillika lönsamhet, och därmed ligger ett rekordår i korten för Finepart. Med årets första nio månader rapporterade har Finepart levererat samtliga tio maskinorders som Bolaget erhållit det senaste året, varför vi nu förväntar oss att Bolaget allokerar ett stort fokus på att öka orderingången. Givet en ökad orderingång och en fortsatt hög leveransförmåga anser vi att det finns mer uppsida i aktien, där vi utifrån en målmultipel om EV/S 2,6x på 2023 års estimerade nettoomsättning om ca 64 MSEK, ser ett potentiellt värde per aktie om 8,2 kr (8,2) i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Finepart Sweden AB