Publicerat: 2022-11-24 07:09:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Curasight A/S: Förlusten ökar för Curasight

Forskningsbolaget Curasight redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten samt nettoförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner danska kronor (-0,8).

Resultatet före skatt var -4,5 miljoner danska kronor (-1,4).

Resultatet efter skatt blev -3,5 miljoner danska kronor (-1,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,17 danska kronor (-0,06).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,8 miljoner danska kronor (-0,9).

Likvida medel uppgick till 55,9 miljoner danska kronor (32,6).

"Hittills har 2022 präglats av intensivt strategiskt arbete där vi har genomfört vår utökade strategi för att utnyttja vår uPAR-theranostic-plattform, en tvådelad strategi för att tillhandahålla mer exakt diagnos genom intelligent cancerbildtagning och mer fokuserade och effektiva behandlingsalternativ", säger vd Ulrich Krasilnikoff i en kommentar.


Curasight, Mdkk Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,6 -0,8
Resultat före skatt -4,5 -1,4
Nettoresultat -3,5 -1,1
Resultat per aktie, dkk -0,17 -0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet -4,8 -0,9
Likvida medel 55,9 32,6 71,5%

Läs mer om Curasight A/S