Hem

Publicerat: 2022-11-24 07:48:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Latvian Forest Company AB: Latvian Forest ökar omsättning - resultatet är ned efter lägre omvärderingar av skogen

Skogsbolaget Latvian Forest redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet. Lägre värdeförändringar av skogen påverkade resultatet negativt. Det underliggande resultatet var något högre än i fjol.

Omsättningen steg till 0,5 miljoner euro (0,2).

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner euro (0,1), med en rörelsemarginal på 40,0 procent (50,0).

Resultatet före skatt var 0,7 miljoner euro (4,7). Resultatet efter skatt blev 0,6 miljoner euro (4,7).

Värdeförändring skog uppgick till 0,5 miljoner euro (4,6). Det är också det som förklarar nedgången i resultatet.

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för rapporten till 7 610 hektar. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till cirka 1 125 400 kubikmeter efter genomförda avverkningar, fastighetsköp och försäljningar.

Bolaget spår att priserna på barrtimmer kommer att justeras ned något ytterligare. Priserna för lövträdmassaved har stigit kraftigt sedan i januari. På björkfanerstockar ligger priserna på rekordnivåer och det tror inte Latvian Forest är uthålligt. Det sker även en korrigering för priset på energived.

Med hänsyn till allt ovannämnda har priserna på skogsfastigheter påverkats och säljarna börjar att förvänta mera aggressiva värderingarna för fastigheter. Detta kan observeras både i Lettland och Litauen


Latvian Forest, MEUR Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,5 0,2 150,0%
Rörelseresultat 0,2 0,1 100,0%
Rörelsemarginal 40,0% 50,0%
Resultat före skatt 0,7 4,7 -85,1%
Nettoresultat 0,6 4,7 -87,2%

Läs mer om Latvian Forest Company AB