Publicerat: 2022-11-25 06:57:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Renewable Ventures Nordic AB: Renewable Ventures har uppnått sin målsättning med Astor-affären - redovisar minskat substansvärde

Investmentbolaget Renewable Ventures har släppt sin rapport för tredje kvartalet. Då koncernen skapades i december förra året finns det inga jämförelsesiffror.

Substansvärdet uppgick till 11,1 miljoner kronor, motsvarande 5,85 kronor per aktie, per sista september. Det är en mindre minskning från föregående kvartal när substansvärdet uppgick till 11,3 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -0,4 miljoner kronor.

Resultatet före och efter skatt var -0,5 miljoner kronor, och per aktie -0,25 kronor.

Likvida medel uppgick till 2,3 miljoner kronor.

Renewable Ventures har under perioden ingått avtal om förvärv av försvarsbolaget Astor Technologies, vilket resulterat i en ny noteringsprövning på Spotlight Stock Market.

Vd Marcus Bonsib uppger i rapporten Renewable Ventures med förvärvet uppnår sin målsättning, vilket är att genom en strukturaffär förvärva ett bolag som kan skapa aktieägarvärde över tid.

“Genom noteringen kommer Astor över tid att få en rättvisande värdering som skapar möjligheter för att använda aktien som betalningsmedel vid förvärv och nå institutionella investerare”, säger Bonsib.


Renewable Ventures, Mkr Q3-2022
Nettoomsättning 0
Rörelseresultat -0,4
Resultat före skatt -0,5
Nettoresultat -0,5
Resultat per aktie, kronor -0,25
Likvida medel 2,3

Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB