Publicerat: 2022-11-25 10:30:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Renewable Ventures Nordic AB: Renewable Ventures föreslår utdelning av RVN2 till aktieägarna

Aktieägarna i investeringsbolaget Renewable Ventures kallas till extra bolagsstämma den 9 december i Stockholm.

Då styrelsen består av tre ledamöter mot stipulerade fyra föreslås Philip Asmar väljas till ny styrelseledamot.

Stämman föreslås godkänna ett incitamentsprogram i form av 65 000 teckningsoptioner som riktas till styrelsen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sakutdelning av samtliga aktier i dotterbolaget RVN2. RVN2 är ett bolag som påbörjat sin verksamhet och ingått avtal om att förvärva Scandinavian Astor Technologies. Utdelningen är villkorad av att villkoren för förvärvet av Scandinavian Astor Technologies uppfylls. En aktie i Renewable Ventures ger en aktie i RVN2.

Vidare föreslås stämman besluta om ett incitamentsprogram i RVN2 i form av teckningsoptioner, som riktas till styrelsen tillträdande styrelse och ledande befattningshavare. Utspädningen blir högst 4,5 procent av antalet aktier efter genomförd transaktion.

Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB