Publicerat: 2022-11-25 12:05:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Eevia Health Plc: Eevia Health minskar rörelseförlusten

Finska växtextraktbolaget Eevia Health redovisar något minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen sjönk till 1,1 miljoner euro (1,3).

Ebitda-resultatet blev 0,1 miljoner euro (-0,8), med en ebitda-marginal på 9,1 procent.

Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner euro (-0,9).

Resultatet före och efter skatt var -0,4 miljoner euro (-0,9).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,3 miljoner euro (-0,4).

Bolaget stärkte nyligen kassan med 21,6 miljoner kronor.

"Vi har vidtagit konkreta åtgärder under Q3-22 relaterat till att värdesätta för närvarande underutnyttjade sidoströmmar av vår produktionsprocess som innehåller fruktsocker och bärfibrer. Om vi framgångsrikt kan sälja dessa produktvolymer, kan det påverka lönsamheten avsevärt under 2023", skriver vd Stein Ulve i rapporten.


Eevia Health, MEUR Q3-2022 Q3-2021
Nettoomsättning 1,1 1,3
EBITDA 0,1 -0,8
EBITDA-marginal 9,1%
Rörelseresultat -0,2 -0,9
Resultat före skatt -0,4 -0,9
Nettoresultat -0,4 -0,9
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,3 -0,4

Läs mer om Eevia Health Plc