Hem

Publicerat: 2022-11-29 09:15:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ABAS Protect AB: ABAS Protect redovisar 21,4 miljoner kronor i omsättning

Industribolaget ABAS Protect redovisar en omsättning för det tredje kvartalet som uppgick till 21,4 miljoner kronor.

Det är den högsta omsättningen bolaget någonsin noterat, enligt vd Tomas Karlsson.

"De problem som uppstod under våren med råmaterial och komponentbrist har till stor del löst sig genom att vi hittat nya leverantörer", säger Karlsson.

Rörelseresultatet blev 2,3 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 10,7 procent.

Resultatet före skatt var 2 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 1,65 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 0,29 kronor.

Likvida medel uppgick till 0,4 miljoner kronor.

Karlsson ser positivt på framtiden trots den oroliga omvärlden.

"På ABAS Protect kan vi även se att vi börjat komma in på den norska marknaden. Med relativt
begränsade marknadsföringssatsningar har vi lyckats få en del mindre orders från Norge, vilket vi ser som en marknad som vi kan växa ordentligt på de närmaste åren. Med detta sagt så ser vi i dagsläget inga skäl till att revidera vår målsättning att även framöver kunna ha en årlig omsättningstillväxt om cirka tjugo procent per år över en konjunkturcykel."


ABAS Protect, Mkr Q3-2022
Nettoomsättning 21,4
Rörelseresultat 2,3
Rörelsemarginal 10,7%
Resultat före skatt 2
Nettoresultat 1,65
Resultat per aktie, kronor 0,29
Likvida medel 0,4

Läs mer om ABAS Protect AB