Hem

Publicerat: 2022-11-29 14:36:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Preservium Property AB: Preservium Property rapporterar förvaltningsresultat på 7,7 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Preservium Property rapporterar ett förvaltningsresultat på 7,7 miljoner kronor i tredje kvartalet 2022. Inga jämförelsetal anges då bolaget är nystartat.

Hyresintäkterna uppgick till 16,2 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 14,5 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 7,7 miljoner kronor.

Totala värdeförändringar på fastigheter var -0,5 miljoner kronor.

Resultatet före skatt blev 7,2 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 6,6 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 1,43 kronor.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, låg på 116,45 kronor per aktie den 30 september.

Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och verksamheten fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd.

Bolaget äger två fastigheter, en vardera i Täby och Huddinge, på totalt 43 200 kvadratmeter som är uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm.


Preservium Property, Mkr Q3-2022
Hyresintäkter 16,2
Driftöverskott 14,5
Förvaltningsresultat 7,7
Totala värdeförändringar på fastigheter -0,5
Resultat före skatt 7,2
Nettoresultat 6,6
Resultat per aktie, kronor 1,43
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 116,45

Läs mer om Preservium Property AB