Publicerat: 2022-12-07 06:41:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MoveByBike Europe AB: Movebybike handlas i dag exklusive teckningsrätt i nyemission

Logistik- och transportbolaget Movebybike handlas i dag den 7 december på Spotlight Stock Market exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 4:5, innebärande att fem befintliga aktier ger rätt att teckna fyra nya aktier till teckningskursen 80 öre per aktie. Teckningstiden löper från 9 december till 23 december och handel med teckningsrätter sker den 9 december till 20 december.

Läs mer om MoveByBike Europe AB