Publicerat: 2022-12-07 16:16:37

ABAS Protect: Rapportkommentar Q3’22 - Kalqyl

ABAS Protect har publicerat sin Q3-rapport för 2022. Vi skruvar upp prognosen för 2022E något och ser fortsatt stabil tillväxt framöver.

Länk till analysen

Läs mer om ABAS Protect AB