Hem

Publicerat: 2022-12-19 07:07:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm får in 1,4 miljoner kronor i riktad nyemission

Hemlarmsbolaget Sensor Alarms styrelse har beslutat om en riktad nyemission som tillför cirka 1,4 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tecknare i den riktade nyemissionen är Stefan Hansson, Joel Westerlund, Linnart Shabo samt Jakenius AB.

Emissionskursen är 0,24 kronor per aktie och har fastställts genom förhandling mellan styrelsen och investerarna. Kursen innebär en rabatt om 14,3 procent mot fredagens stängningskurs och 22,6 procent jämfört med den volymvägda snittkursen under de senaste 20 handelsdagarna.

Move About genomförde i slutet av november en riktad nyemission på 7,4 miljoner kronor, kapital som använts för att bland annat återbetala brygglånsfaciliteteter och vissa leverantörsfordringar.

"Sett till den allmänna makroekonomiska utvecklingen ser styrelsen dock behov av ytterligare kapitaltillskott för att stärka bolagets rörelsekapital och öka bolagets motståndskraft vid eventuella framtida störningar i produktions- och leverantörskedjan, exempelvis vid fortsatta covid-restriktioner i Kina eller ytterligare stigande inflation och prisökningar", skriver Move About.

En av tecknarna är leverantör inom bolagets affärsområde. Styrelsen ser positivt på att leverantören blir aktieägare i bolaget och har av dessa skäl fört fortsatta diskussioner med potentiella investerare om ytterligare kapitaltillskott.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om högst 11,1 procent.

Läs mer om Sensor Alarm Norden AB