Hem

Publicerat: 2022-12-27 11:17:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SPACtvå AB: Spactvå kallar till extra stämma för att besluta om förvärvet av Invoicery

Aktieägarna i spac-bolaget Spactvå kallas till extra bolagsstämma den 27 januari 2023 i Stockholm.

Stämman föreslås godkänna förvärvet av Invoicery Int, en affär som aviserades den 22 december.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att bolaget byter namn till Invoicery Group. Styrelsens säte flyttas till Uppsala och verksamhetsbeskrivningen ändras till Invoicerys verksamhet. Antalet aktier ska vara lägst 23,5 miljoner och högst 94 miljoner aktier.

Stämman föreslås godkänna en riktad nyemission på 23,55 miljoner aktier till teckningskursen 5,50 kronor per aktie, som tecknas av aktierna i Invoicery Int.

Förvärvet innebär också en helt ny styrelse då samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås entledigas. Nyval föreslås av Invoicery Ints befintliga styrelse; Stephen Schad, Mats Ottosson och Regina Sipos samt ytterligare kandidater som ska presenteras senast två veckor innan stämman.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Läs mer om SPACtvå AB