Hem

Publicerat: 2022-12-27 11:54:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sound Dimension AB: Sound Dimension kallar till extra stämma för att besluta om vederlagsfri företrädesemission

Aktieägarna i ljudteknikbolaget Sound Dimension kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 24 januari 2023 i Karlstad.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 7,5 miljoner och högst 30 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om en vederlagsfri företrädesemission av teckningsoptioner TO2. En aktie ger rätt att teckna en unit, som består av en TO2.

Vidare föreslås att stämman beslutar om ett incitamentsprogram riktad till vd, anställda och en konsult på 0,60 miljoner teckningsoptioner TO4.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om Sound Dimension AB