Publicerat: 2023-01-18 09:00:08

Analyst Group kommenterar EcoRubs inledande samarbetsavtal med Svensk Däckåtervinning - Analyst Group

EcoRub tillkännagav den 17 januari att bolaget startat ett samarbete med Svensk Däckåtervinning för att under Q1 och Q2 2023 bearbeta uttjänta däck i Norrland. Bolagen har för avsikt att skapa ett hållbart och långsiktigt samarbete.

”Detta samarbete ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi gällande bearbetning av återvunna material. Genom Kundcirkularitet® kan förbrukade material bearbetas och bli till värdefulla råvaror. Denna cirkularitet leder till minskade koldioxidutsläpp och en effektivare materialanvändning,” säger EcoRubs VD Isac Andersson.


Länk till analysen

Läs mer om EcoRub AB