Publicerat: 2023-01-19 08:44:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om BPC Instruments AB: BPC Instruments har valts in i European Biomethane Industrial Partnership

Bioteknikbolaget BPC Instruments har valts in i som medlem i grupp 3 i European Biomethane Industrial Partnership.

Syftet med partnerskapet är att stödja uppnåendet av målet om 35 miljarder kubikmeter årlig produktion och användning av hållbart biometan till 2030 inom EU. Målet är satt av EU-kommissionen.

Totalt fem arbetsgrupper har skapats. BPC Instruments tar plats i grupp tre, Hållbara potentialer för innovativa biomassakällor.

"Jag är mycket entusiastisk över de utmärkta möjligheterna för BPC att samarbeta med andra europeiska partner och för att nå det banbrytande målet att tiofaldiga den årliga europeiska produktionen och användningen av biometan fram till 2030. Det finns en tydlig efterfrågan av att leverera en enorm mängd hållbara biomassagråvaror för att möta den ökade efterfrågan av produktion av biometan, vilket i sin tur leder till ökade affärsmöjligheter för våra analysinstrument som AMPTS och Gas Endeavour", uppger vd Jing Liu i en kommentar.

Han fortsätter.

"De nya investeringarna och politiska stödet för produktion och användning av biogas/biometan i många av EU:s medlemsländer kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av biogasmarknaden under de kommande åren och därmed skapa stora affärsmöjligheter och ökad marknadspotential för BPC:s produkter under de kommande åren."

Läs mer om BPC Instruments AB