Hem

Publicerat: 2023-01-24 06:41:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ortoma AB: Ortoma handlas i dag exklusive uniträtt i nyemission

Medicinteknikbolaget Ortoma handlas i dag den 24 januari på Spotlight Stock Market exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsvillkoren innebär att en aktie ger en uniträtt. Tre uniträtter ger rätt att teckna en unit för 11 kronor. Varje unit består av två nyemitterade B-aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Emissionsvillkoren motsvarar därmed 2:3 till teckningskursen 5,50 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 27 januari till 10 februari och handel med uniträtter sker den 27 januari till 7 februari.

Läs mer om Ortoma AB