Publicerat: 2023-01-25 06:38:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spermosens AB (publ): Spermosens företrädesemission övertecknades med 21 procent

Fertilitetsbolaget Spermosens företrädesemission blev övertecknad med 21 procent och bolaget meddelar också en flaggning kopplat till storägaren Kushagr Punyani.

Utfallet från företrädesemissionen av units innebär att bolaget tillförs 24,4 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 5,6 miljoner kronor.

Emissionen blev tecknad till 68,83 procent med företrädesrätt och 31,17 procent utan.

"Vi är glada över att ha säkrat finansiering för att fortsätta utvecklingen av bolagets första produkt, med sikte på kommande marknadslansering för forskningsändamål", säger vd Ulrik Nilsson.

Vad gäller Punyanis ägande i bolaget har denna ökat till nästan 1,64 miljoner aktier. Men då emissionen inneburit ett ökat antal aktier i bolaget har Punyanis ägarandel krympt från 13,0 procent till 4,0 procent av aktierna efter emissionen.

Läs mer om Spermosens AB (publ)