Publicerat: 2023-01-25 08:35:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Blick Global Group AB: Blick Global vänder till ebitda-vinst enligt preliminära siffror

Adtech-bolaget Blick Global släpper preliminära siffror för det fjärde kvartalet. De uppvisar en mer än fördubblad omsättning och vändning till positiv ebitda jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 161 procent till 9,2 miljoner kronor (3,5).

Ebitda blev 1,2 miljoner kronor (-0,9), vilket ger en marginal på 12 procent (-24).

Under kvartalet har det också förekommit kostnader av engångskaraktär på 0,8 miljoner kronor vilket ger en justerad ebitda på 1,9 miljoner kronor.

Engångskostnaderna är kopplade till förvärvet av Brand Legends, kapitalanskaffningen samt en högre mediaspend avseende Wiget.

“Utan engångskostnaderna visar vi ett ebitda om 20 procent vilket är i linje med tidigare kommunicerade finansiella mål. Vi fortsätter nu att exekvera och vinna marknadsandelar”, säger vd Erik Ahlberg.

Den fullständiga rapporten för fjärde kvartalet släpps den 28 februari.

Läs mer om Blick Global Group AB