Publicerat: 2023-01-31 14:38:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Dicot AB: Dicots företrädesemission blev övertecknad

Forskningsbolaget Dicots företrädesemission tecknades till 109,5 procent och blev därmed övertecknad. Emissionsgarantierna behövde inte tas i anspråk. Bolaget tillförs 54,8 miljoner kronor före emissionskostnader på 8,5 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen tecknades till 88,0 procent med stöd av uniträtter och till 21,5 procent utan stöd av uniträtter, vilket summerar till 109,5 procent.

- Genom kapitaltillskottet kan vi nu med full kraft fortsätta vårt arbete med att utveckla LIB-01 till ett nytt modernt potensläkemedel, där nästa stora milstolpe är att påbörja de första studierna i människa, kommenterar Elin Trampe, vd i Dicot.

Dicot emitterar 274,20 miljoner nya aktier och har därefter 411,31 miljoner aktier utestående. Bolaget emitterar även i emissionen teckningsoptioner TO 4 och TO 5 som i framtiden kan utnyttjas för att teckna aktier.

Läs mer om Dicot AB