Hem

Publicerat: 2023-02-02 07:39:09

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Invent Medic Sweden AB: Invent Medics riktade emissioner av teckningsoptioner tecknades inte fullt

Medicinteknikbolaget Invent Medic har genomfört två riktade emissioner av teckningsoptioner, en som riktades till vd och andra medarbetare och en som riktades till styrelsen.

Emissionen av teckningsoptioner som riktades till personal samt vd hade ett omfång om 900 000 optioner. Totalt tecknades 425 0000 teckningsoptioner.

Emissionen av teckningsoptioner som riktades till styrelsen var på 500 000 optioner. Totalt tecknades 378 125 teckningsoptioner.

Sammanlagt tecknades således 803 125 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Invent Medic till kursen 1,35 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 2 februari 2026 till och med den 31 juli 2026. Om samtliga optioner utnyttjas innebär det en utspädning om cirka 2,2 procent baserat på nuvarande antal aktier.

Läs mer om Invent Medic Sweden AB