Publicerat: 2023-02-03 13:43:40

Plejd: Rapportkommentar Q4’22 - Kalqyl

Plejd rapporterade ett starkt fjärde kvartal och fortsätter att växa organiskt under lönsamhet. Nettoomsättningen ökade med 32,7 % y-o-y i kvartalet och 32,1 % för helåret 2022. EBIT ökade med 23,8 % y-o-y i kvartalet och 47,9 % för helåret 2022. Detta trots den vikande konjunkturen och det oroliga omvärldsläget.

Under kvartalet lanserades den nya produkten LED-75, som bidrog positivt till nettoomsättningen. En integration mot Apple HomeKit lanserades också. Vidare fortsätter Norge att imponera och nettoomsättningen för landet ökade ned 116% och utgjorde cirka 30 % av de totala intäkterna i Q4’22.

Plejd överträffade våra estimat i Q4’22, och likaså helåret 2022, både avseende nettoomsättning och EBIT. Vi väljer att göra vissa justeringar i våra estimat framöver och tror på en starkare EBIT-marginal under 2023 kopplat till bland annat en lägre anställningstakt än vad vi förväntade oss. Uppnås våra estimat för 2025 ser vi en betydande uppsida i aktien.


Länk till analysen

Läs mer om Plejd AB