Publicerat: 2023-02-08 15:06:27

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sensidose Aktiebolag: Sensidose beviljas subvention för Flexilev i Finland

Läkemedelsbolaget Sensidose har beviljats subvention för Flexilev av den finska läkemedelsprisnämnden. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Det positiva subventionsbeslutet är ett viktigt steg i vår geografiska marknadsexpansion. Nu ser vi fram emot att komma igång med försäljning så fort som möjligt och ge finska patienter med Parkinsons sjukdom tillgång till en ny terapiform, säger Sensidose vd Jack Spira.

Flexilev är redan godkänt i ett flertal länder och subventionerat i Sverige, Norge och Danmark. Subventionen i Finland är begränsad till patienter för vilka behandling med standardterapi inte gett tillfredställande resultat. Subventionen är i enlighet med den som finns i de övriga nordiska länderna och innebär att även finska Parkinsonpatienter får möjlighet att behandlas med Flexilev.

Läs mer om Sensidose Aktiebolag