Hem

Publicerat: 2023-02-13 08:17:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Arcede Pharma AB: Arcede Pharma redovisar små räkenskapsförändringar

Arcede Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet, som endast omfattar november och december. Räkenskapsåret är förkortat mellan maj och december.

Arcede Pharmas resa inleddes den 28 april 2022 då bolaget ingick ett rörelseöverlåtelseavtal med Respiratorius. De studier som pågick vid tiden för avtalet med Respiratorius fortsatte som planerat i Arcede Pharmas regi.

Resultatet före skatt var -1,2 miljoner kronor (0).

Resultat per aktie hamnade på -0,21 kronor (0).

Likvida medel uppgick till 16,9 miljoner kronor (0).

Under året både påbörjades och avslutades ett antal viktiga studier där toxikologistudierna utgör en betydelsefull del. Just nu pågår en analys av data från den ena av de två studierna.

"Inga oväntade resultat har hittills påvisats men definitivt besked kan först ges när en final rapport finns på plats", kommenterar vd Mia Lundblad.

Som tidigare meddelats har den sista och avslutande studien försenats på grund av begränsad tillgång på djur.


Arcede Pharma, Mkr Q3-2022/2023 Q3-2021/2022
Nettoomsättning 0 0
Resultat före skatt -1,2 0
Resultat per aktie, kronor -0,21 0
Likvida medel 16,9 0

Läs mer om Arcede Pharma AB