Publicerat: 2023-02-15 08:37:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nattaro Labs AB: Nattaro Labs ökar förlusten under Q4 - vidtagit åtgärder för att anpassa organisationen

Bioteknikbolaget Nattaro Labs redovisar i princip oförändrad omsättning jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten ökade och kassalikviditeten har sjunkit avsevärt sedan ifjol.

Omsättningen landade på cirka 0,6 miljoner kronor (0,6).

Resultatet efter skatt blev -3,6 miljoner kronor (-1,9). En nedskrivning av utvecklingsutgifter har gjorts på grund av en produktvariant som inte kommer att tas till marknaden.

Resultat per aktie hamnade på -0,43 kronor (-0,26).

- Under fjärde kvartalet har åtgärder vidtagits för att anpassa organisationen och göra den mer
försäljningsinriktad. Som meddelats tidigare har vi dragit ner på utvecklingsdelen av verksamheten för att få ett tydligare försäljningsfokus i organisationen, skriver vd Carl-Johan Gustafson.

Kassalikviditeten har sjunkit i koncernen till 129 procent (384).


Nattaro Labs, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,6 0,6 0,0%
Nettoresultat -3,6 -1,9
Resultat per aktie, kronor -0,43 0,26

Läs mer om Nattaro Labs AB