Publicerat: 2023-02-15 08:57:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Aptahem AB: Aptahem minskar förlusten

Forskningsbolaget Aptahem redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen uppgick till 1,3 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -3,1 miljoner kronor (-6,4).

Resultatet efter skatt blev också -3,1 miljoner kronor (-6,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2,5 miljoner kronor (-6,9).

Likvida medel uppgick till 20,2 miljoner kronor (46,2).


Aptahem, Mkr Q4-2022 Q4-2021
Nettoomsättning 1,3 0
Rörelseresultat -3,1 -6,4
Nettoresultat -3,1 -6,4
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet 2,5 -6,9
Likvida medel 20,2 46,2

Läs mer om Aptahem AB