Publicerat: 2023-02-15 09:31:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Aptahem AB: Aptahem minskar förlusten - utveckling av Apta-1 fortgår enligt plan (uppdatering)

(Uppdaterar rubrik och adderar de tre sista styckena)

Forskningsbolaget Aptahem redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen uppgick till 1,3 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -3,1 miljoner kronor (-6,4).

Resultatet efter skatt blev också -3,1 miljoner kronor (-6,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2,5 miljoner kronor (-6,9).

Likvida medel uppgick till 20,2 miljoner kronor (46,2).

"Fjärde kvartalet 2022 utgjorde en viktig milstolpe i Aptahems utveckling då läkemedelskandidaten Apta-1 för första gången doserades i människa med syfte att testa säkerhet och tolerabilitet. Även övriga utvecklingsaktiviteter fortsatte med lovande resultat och utfallet i vår företrädesemission gav ett viktigt tillskott till kassan och vi har sedan dess haft en fin återhämtning i marknadsvärde", kommenterar vd Mikael Lindstam.

Efter periodens slut har bolaget fått myndighetsgodkännande att fortsätta studien efter två genomförda doskohorter. Regelverket säger att delbedömningar ska genomföras efter varje avslutad kohort, där dosen ökas för varje grupp.

Apta-1 syftar till att behandla inflammatoriska sjukdomar som sepsis.


Aptahem, Mkr Q4-2022 Q4-2021
Nettoomsättning 1,3 0
Rörelseresultat -3,1 -6,4
Nettoresultat -3,1 -6,4
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet 2,5 -6,9
Likvida medel 20,2 46,2

Läs mer om Aptahem AB