Publicerat: 2023-02-16 08:57:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sensidose Aktiebolag: Sensidose ökar omsättning men även rörelseförlusten

Läkemedelsbolaget Sensidose redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

"Med stöd av det expansionskapital som inhämtades i samband med börsintroduktionen i maj har Sensidose tagit stora steg framåt för att förbereda en storskalig försäljning av vårt unika behandlingskoncept för patienter med Parkinsons sjukdom där behandling med standard tabletter inte ger tillfredställande resultat", kommenterar vd Jack Spira.

Omsättningen steg till 7,7 miljoner kronor (7,0).

Rörelseresultatet blev -7,1 miljoner kronor (-3,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,74 kronor (-0,58).

Likvida medel uppgick till 14,4 miljoner kronor (5,8).

Under 2022 har bolaget utvecklat dosautomaten OraFID.

"Vi ser stora möjligheter med vår nya dosautomat som ett komplement till den
befintliga dosautomaten MyFID. OraFID har nu gått över till industriell anpassning för att vara i kommersiell produktion under våren 2023. Innan den kan introduceras på marknaden behövs ytterligare en del tester och myndighetsgodkännande", skriver Spira.


Sensidose, Mkr Q4-2022 Q4-2021
Nettoomsättning 7,7 7,0
Rörelseresultat -7,1 -3,7
Resultat per aktie, kronor -0,74 -0,58
Likvida medel 14,4 5,8

Läs mer om Sensidose Aktiebolag