Hem

Publicerat: 2023-02-16 09:34:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sustainion Group AB: Sustainion ökar omsättning och rörelseresultat rejält

Industribolaget Sustainion redovisar kraftigt ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade också markant.

"Efter utmanande leveransstörningar under året lyckades vi under december att lösa en stor del av efterfrågade leveranser och det sista kvartalet kom därigenom att sluta som årets bästa med god marginal", skriver Brodde Wetter i sitt vd-ord.

Omsättningen steg 121,4 procent till 52,7 miljoner kronor (23,8).

Ebitda-resultatet blev 11,1 miljoner kronor (3,6), med en ebitda-marginal på 21,1 procent (15,1). . Marginalen ligger långt över koncernens långsiktiga mål på 12 procent.

Rörelseresultatet blev 7,8 miljoner kronor (1,9), med en rörelsemarginal på 14,8 procent (8,0).

Resultatet före skatt var 4,1 miljoner kronor (1,3).

Resultatet efter skatt blev 3,0 miljoner kronor (1,1), en ökning med 172,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,02 kronor (0,01).

Ingen utdelning föreslås (0).

Likvida medel uppgick till 23,7 miljoner kronor (39,3).

"Med en förbättrad leveranssituation och en något starkare krona gentemot dollarn går vi nu in i 2023 med välfyllda orderböcker, trots att vi levererat mycket under Q4. Förmodligen har vi inte sett det sista av leveransstörningar men kan i varje fall konstatera att vi nu är bättre förberedda efter att ha infört nya arbetssätt för att bättre tackla störningar av denna typ framöver", kommenterar Wetter.


Sustainion, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 52,7 23,8 121,4%
EBITDA 11,1 3,6 208,3%
EBITDA-marginal 21,1% 15,1%
Rörelseresultat 7,8 1,9 310,5%
Rörelsemarginal 14,8% 8,0%
Resultat före skatt 4,1 1,3 215,4%
Nettoresultat 3,0 1,1 172,7%
Resultat per aktie, kronor 0,02 0,01 100,0%
Likvida medel 23,7 39,3 -39,7%
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Sustainion Group AB