Publicerat: 2023-02-17 09:17:05

EQL Pharma: Rapportkommentar Q3’22/23 - Kalqyl

EQL Pharma redovisade återigen ett rekordkvartal för läkemedelsportföljen, drivet av nya produktlanseringar och att befintliga läkemedel i portföljen ökade i omsättning. Vidare fortsatte försäljningen av självtester för Covid-19, även om jämförelsetalen var tuffa. Justerat för försäljning av engångskaraktär ökade nettoomsättningen med hela 69 procent i kvartalet och med 52 procent under de nio första månaderna, vilket var högre än våra estimat. Vi ser att bolaget utvecklas över våra förväntningar och att tillväxtresan har hög potential att fortsätta. Till följd av detta har vi reviderat upp våra estimat. Aktien har utvecklats positivt sedan vår senaste analysuppdatering, men på våra estimat för räkenskapsåret 2024/25 finns fortfarande betydande uppsida kvar.

Länk till analysen

Läs mer om EQL Pharma AB