Publicerat: 2023-02-17 09:53:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sound Dimension AB: Sound Dimension ökar omsättning men minskar rörelseresultat - ligger före tidplan

Ljudteknikbolaget Sound Dimension redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

"Vi ligger just nu före tidplanen både tekniskt och marknadsmässigt. Sedan vi i somras började arbeta efter vår reviderade strategi, har vi idag ett ökat fokus på B2B och på att bygga upp en licensieringsverksamhet. AiFi Streaming, för streamingvärldens aktörer och AiFi Inside, för tillverkare av Bluetooth-högtalare, lanseras redan i år – sex månader tidigare än
tidigare kommunicerats", kommenterar vd Thomas Bergdahl.

Omsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet före och efter skatt var -2,7 miljoner kronor (-2,1).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,0 miljoner kronor (-4,0).

Likvida medel uppgick till 1,2 miljoner kronor (8,7). Bolaget väntas snart få in pengar via en företrädesemission av teckningsoptioner.

"Vi har satt tuffa mål för 2023. Innan årets utgång vill vi ha ett positivt kassaflöde på kvartalsbasis. Dessutom vill vi ha påbörjat tekniska tester tillsammans med minst tre partners – och ha skrivit fem kommersiella avtal för antingen AiFi Inside eller AiFI Streaming", uppger Thomas Bergdahl.

Bolaget räknar med att licensieringsaffären ska börja ta fart på allvar 2023-2024. Intäkterna från teckningsoptionsprogrammet ska täcka kostnaderna fram till det att bolaget blir kassaflödespositiva.


Sound Dimension, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0
Rörelseresultat -2,6 -2,1
Resultat före skatt -2,7 -2,1
Nettoresultat -2,7 -2,1
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,0 -4,0
Likvida medel 1,2 8,7 -86,2%

Läs mer om Sound Dimension AB