Hem

Publicerat: 2023-02-17 09:57:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om I Love Lund AB (publ): I Love Lund minskar förlusten - substansvärde på 201,11 kronor per aktie

Investeringsbolaget I Love Lund redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet före och efter skatt var -3,8 miljoner kronor (-11,7).

Likvida medel uppgick till 7,8 miljoner kronor (16,2).

Bokföringsvärde vid periodens slut uppgår till 123,13 kronor per aktie.

Bedömt substansvärde vid periodens slut uppgår till 201,11 kronor per aktie.

"Betydelsen har ökat för vår egen risk management process, med god allokering och stor kassahållning, riskavvägd portföljstruktur och genomarbetade arbetsprocesser. Långsiktigheten som har stadfästs via årsmötesbeslut, tydliga ägardirektiv och styrelsens strategiarbete. Detta har sammantaget givit oss ett stadigt ramverk att hålla oss till under året, vilket har gynnat oss mycket väl", skriver vd Björn Englund i rapporten.


I Love Lund, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,7 -3,0
Resultat före skatt -3,8 -11,7
Nettoresultat -3,8 -11,7
Likvida medel 7,8 16,2 -51,9%

Läs mer om I Love Lund AB (publ)