Hem

Publicerat: 2023-02-17 13:03:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sound Dimension AB: Sound Dimensions företrädesemission av vederlagsfria TO2 fulltecknad

Ljudteknikbolaget Sound Dimensions företrädesemission av teckningsoptioner av serie TO2 tecknades till cirka 84 procent med stöd av uniträtter och resterande 16 procent utan stöd av uniträtter. Uniträtterna emitterades utan vederlag och Sound Dimension erhåller därmed inte några intäkter.

Teckning av aktier med stöd av TO2 kan ske mellan 9 och 23 mars i år. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under tio handelsdagar före första dagen för teckning - dock högst till 1,25 kronor, och lägst till aktiens kvotvärde.

Som mest kan bolaget erhålla en emissionslikvid om cirka 9,4 miljoner kronor före emissionskostnader räknat på att samtliga teckningsoptioner nyttjas till den maximala kursen om 1,25 kronor. Emissionskostnaderna beräknas till cirka 0,8 miljoner kronor.

Läs mer om Sound Dimension AB