Hem

Publicerat: 2023-02-20 09:12:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MoveByBike Europe AB: Movebybike ökar förlusten något

Logistik- och transportbolaget Movebybike redovisar minskande omsättning och ökad rörelseförlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk till 3,9 miljoner kronor (5,9).

Ebitda-resultatet blev -1,8 miljoner kronor (-1,8).

Rörelseresultatet blev -3,1 miljoner kronor (-2,7).

Resultatet före skatt var -3,2 miljoner kronor (-2,9).

Resultatet efter skatt blev -3,2 miljoner kronor (-2,9), och per aktie -0,39 kronor (-0,35).

Likvida medel uppgick till 1,0 miljoner kronor (6,9). Bolaget slutförde strax innan nyårsskiftet en företrädesemission som inbringade 5,2 miljoner kronor.

Vd Lisette Hallström uppger att 2022 varit ett tufft år resultatmässigt. Omsättningen föll med 36 procent. Försäljningen har påverkats i hög grad av de nya regleringarna kring mikromobilitet. Dessa har lett till att omsättningen föll 50 procent inom detta affärsområde, påpekar Hallström.

"Vi har varit medvetna om vår kundmix som tidigare haft stor övervikt mot mikromobilitet och därför jobbat för att balansera denna mot e-handel och logistik", säger Hallström.


Movebybike, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 3,9 5,9 -33,9%
EBITDA -1,8 -1,8
Rörelseresultat -3,1 -2,7
Resultat före skatt -3,2 -2,9
Nettoresultat -3,2 -2,9
Resultat per aktie, kronor -0,39 -0,35
Likvida medel 1,0 6,9 -85,5%

Läs mer om MoveByBike Europe AB