Publicerat: 2023-02-21 14:57:18

Aptahem: Gör framsteg i klinik - Analyst Group

Aptahem fortsätter sitt kliniska arbete kring Apta-1 och har under årets inledande veckor kommunicerat flera milstolpar. Just nu pågår arbetet med den tredje doskohorten och efter att denna avslutats och granskats av den etiska kommitteen, kan godkännande ges om att studien kan fortsätta. Ur ett fundamentalt perspektiv ser vi fortsatt positivt på Aptahem där vi i ett Base scenario härleder ett nuvärde per aktie om 1,6 kr (1,3).

Länk till analysen

Läs mer om Aptahem AB