Publicerat: 2023-02-21 14:58:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tendo AB: Tendo ökade rörelseförlusten något under fjärde kvartalet

Medicinteknikbolaget Tendo redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten ökade något.

"Den strategiska planeringen som vi ägnade mycket tid åt i höstas innebär att vi nu i början av året har kunnat komma ut och träffa våra potentiella användare för att genomföra användarvänlighetsstudien i deras hemmiljö. 2022 har varit ett intensivt år när det kommer till produktutvecklingen av Tendo OneGrip, därför är det oerhört glädjande att äntligen få se användare testa den produkt som vi ägnar så mycket tid åt att utveckla", kommenterar vd Sofe Woge.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0). Aktiverat arbete för egen räkning var 2,5 miljoner kronor (0,8).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-0,3).

Resultatet efter skatt blev -1,2 miljoner kronor (-0,3).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,8 miljoner kronor (-0,3).

Likvida medel uppgick till 6,7 miljoner kronor (4,2).


Tendo, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,2 -0,3
Nettoresultat -1,2 -0,3
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,8 -0,3
Likvida medel 6,7 4,2 59,5%

Läs mer om Tendo AB