Publicerat: 2023-02-21 15:27:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Aptahem AB: Analyst Group höjer motiverat värde för Aptahem

Analyst Group justerar upp sitt motiverade värde för forskningsbolaget Aptahem till 1,6 kronor per aktie (1,3), till följd av ett lägre antal tillkommande aktier från den tidigare genomförda företrädesemissionen. Det framgår av en uppdragsanalys.

Aptahem fortsätter sitt kliniska arbete kring Apta-1.

"Just nu pågår arbetet med den tredje doskohorten och efter att denna avslutats och granskats av den etiska kommittén, kan godkännande ges om att studien kan fortsätta. Ur ett fundamentalt perspektiv ser vi fortsatt positivt på Aptahem", noterar analyshuset.

Apta-1 syftar till att behandla inflammatoriska sjukdomar som sepsis.

Läs mer om Aptahem AB