Hem

Publicerat: 2023-02-22 07:03:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Katalysen Ventures AB: Katalysen Ventures redovisar som väntat förlust - signerade en ny kund

Investeringsbolaget Katalysen Ventures redovisar en redovisningsmässigt tung förlust för det fjärde kvartalet. Förlusten är känd sedan tidigare då bolaget tagit en stor nedskrivning kopplat till ett innehav.

Omsättningen sjönk 85,7 procent till 0,3 miljoner kronor (2,1).

Resultatet före skatt var -19,1 miljoner kronor (-2,2). Den stora förlusten är nedskrivningar om -13,1 miljoner kronor, vilket inte påverkar kassaflödet. Resultat per aktie hamnade på -3,27 kronor (-0,47).

Katalysen Ventures har flera KPI:er som man följer. Under perioden har bolaget signerat en ny kund (0). Antalet aktiva kunder var oförändrat 13.

Det totala värdet av portföljen var 188,5 miljoner kronor. I den tredje kvartalsrapporten angavs ett portföljvärde på 227 miljoner kronor.

Katalysen Ventures hade som målsättning att genomföra exit om 30-40 miljoner kronor under 2022. Givet marknadsförhållandena har bolaget ändrat det målet och istället stärkt kassan genom en riktad emission på 28 miljoner kronor.

"På så sätt kan vi undvika att behöva avveckla portföljinnehav. Istället har vi säkrat kapital och kan invänta en normaliserad marknad och värdering", uppger ledningen.


Katalysen Ventures, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,3 2,1 -85,7%
Resultat före skatt -19,1 -2,2
Resultat per aktie, kronor -3,27 -0,47

Läs mer om Katalysen Ventures AB