Publicerat: 2023-02-22 11:15:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Polymer Factory Sweden AB: Polymer Factory ingår teckningsåtaganden i förestående företrädesemission

Nanoteknikbolaget Polymer Factory har ingått avtal om teckningsåtaganden med alla styrelseledamöter, vd och externa investerare i samband med den förestående företrädesemissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningsåtagandena är på 3,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 34 procent av emissionsvolymen på 8,8 miljoner kronor.

Aktien handlades igår den 21 februari på Spotlight Stock Market exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren är 4:5, innebärande att fem befintliga aktier ger rätt att teckna fyra nya aktier till teckningskursen 1,60 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 24 februari till 10 mars och handel med teckningsrätter sker den 24 februari till 7 mars.

Läs mer om Polymer Factory Sweden AB