Publicerat: 2023-02-23 07:02:07

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Abera Bioscience AB: Abera Bioscience ökar förlusten

Vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -4,5 miljoner kronor (-2,6).

Resultatet per aktie var -0,38 kronor (-0,25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,1 miljoner kronor (-1,8).

Likvida medel uppgick till 15,4 miljoner kronor (12,0).

Utvecklingen av bolagets vaccinkandidat, Ab-01.12, mot pneumkocker fortsätter. Under 2022 gjordes stora framsteg där man gick från formulering till pre-kliniska studier, för att därefter fortsätta till en GMP-anpassad produktionsprocess och toxikologiska studier som startade i januari 2023.

"I december gjorde vi en tillverkningsbatch för de toxikologiska studierna som avslutade detta projekt och där vi nu kan dra slutsatsen att vi har en robust och mycket kostnadseffektiv process som i sin tur kan resultera i ett lågt Cost-of-Gods i slutprodukten", säger vd Maria Alriksson.

Under 2023 blir fokus på att ta de nödvändiga stegen för att kunna starta kliniska studier.

"Toxikologiska studier med efterföljande analyser kommer pågå under första halvåret varvid vi parallellt kommer utveckla analysmetoder, komplettera prekliniska data och förbereda den regulatoriska dokumentationen. Därefter kan vi skicka in ansökan om att starta de kliniska studierna, producera en GMPbatch för de kliniska studierna och förhoppningsvis inleda klinisk fas 1 tillsammans med Radboud UMC", säger Alriksson.

Alriksson upprepar tidigare uttalanden om att det kommer behövas ytterligare 14-18 miljoner kronor för att driva Ab-01.12 genom klinisk fas I.


Abera Bioscience, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -4,5 -2,6
Resultat före skatt -4,5 -2,6
Nettoresultat -4,5 -2,6
Resultat per aktie, kronor -0,38 -0,25
Kassaflöde från löpande verksamhet -4,1 -1,8
Likvida medel 15,4 12,0 28,3%

Läs mer om Abera Bioscience AB