Publicerat: 2023-02-23 07:17:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Curasight A/S: Curasight redovisar små förändringar av resultatet

Forskningsbolaget Curasight redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet bjöd på små förändringar. Företaget inväntar flera studier.

Rörelseresultatet blev -7,1 miljoner danska kronor (-6,7). Resultatet före skatt var -7,1 miljoner danska kronor (-6,9). Resultatet efter skatt blev -6,8 miljoner danska kronor (-6,7). Resultat per aktie hamnade på -0,34 danska kronor (-0,33).

Likvida medel uppgick till 49,9 miljoner danska kronor (73,6). Kapitalet räcker en bra bit in i 2023. Företaget tittar på ytterligare finansieringsmöjligheter.

"Vi inväntar offentliggörandet av resultaten av den avslutade akademiska kliniska konceptbevisstudien i hjärncancer med uTRACE. På samma sätt väntar vi på slutförandet och data från vår prekliniska studie i hjärncancer med uTREAT, som senare följs av prekliniska
resultat i huvud- och halscancer och neuroendokrin cancertumörer (NET)", uppger vd Ulrich Krasilnikof.

Företaget hoppas kunna presentera ett första resultat under det första halvåret vad gäller prekliniska studier.

Curasight-chefen skriver också att bolaget ska bygga upp funktioner så att man möter de regulatoriska kraven för att vara ett bolag i sen fas vad gäller klinisk utveckling.


Curasight, Mdkk Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,0 0
Rörelseresultat -7,1 -6,7
Resultat före skatt -7,1 -6,9
Nettoresultat -6,8 -6,7
Resultat per aktie, dkk -0,34 -0,33
Likvida medel 49,9 73,6 -32,2%

Läs mer om Curasight A/S