Publicerat: 2023-02-23 08:27:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ABAS Protect AB: ABAS Protect redovisar drygt 28 miljoner kronor i omsättning

Industribolaget ABAS Protect, som noterades på Spotlight i november, redovisar en omsättning för det fjärde kvartalet som uppgick till 28,2 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 1,1 procent. Resultatet före skatt var -0,4 miljoner kronor.

"Den nya produktionsenheten i Ambjörnarp, som vi förvärvade i somras, är snart klar för att tas i drift efter ombyggnationen. Under 2023 kommer vi också att se över möjligheterna att bygga till lokalerna i Polen för att utveckla försäljningen till Centraleuropa från vårt polska dotterbolag", kommenterar vd Tomas Karlsson.

Resultatet efter skatt blev -0,3 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor.

Likvida medel uppgick till 3,6 miljoner kronor.

"Q4 var omsättningsmässigt ett starkt kvartal för oss även om vi inte resultatmässigt nådde våra mål. Det beror dels på ett planerat produktionsstopp i Polen för installation av ny maskinutrustning. Renoveringen av produktionshallen i Sverige har också tagit mer resurser än förutsett", fortsätter Karlsson.


ABAS Protect, Mkr Q4-2022
Nettoomsättning 28,2
Rörelseresultat 0,3
Rörelsemarginal 1,1%
Resultat före skatt -0,4
Nettoresultat -0,3
Resultat per aktie, kronor -0,04
Likvida medel 3,6

Läs mer om ABAS Protect AB