Hem

Publicerat: 2023-02-23 08:44:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MyFirstApp Sweden AB: Myfirstapp redovisar en liten rörelsevinst

Myfirstapp, som nyligen bytte namn från Obstecare, redovisar nästan en halv miljon i omsättning och en marginell vinst under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 0,4 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner kronor (0,0), med en rörelsemarginal på 25,0 procent.

Resultatet efter skatt blev 0,1 miljoner kronor (0,0).

"Som bolag har vi en tydlig strategi för våra kommande 18 månader. Vi kommer utveckla vår intäktsmodell samt förbättra och intensifiera marknadsföringen för våra mobila applikationer", kommenterar vd Jesper Nord.


Myfirstapp, Mkr Q4-2022 Q4-2021
Nettoomsättning 0,4 0
Rörelseresultat 0,1 0,0
Rörelsemarginal 25,0%
Nettoresultat 0,1 0,0

Läs mer om MyFirstApp Sweden AB