Hem

Publicerat: 2023-02-23 09:02:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om JS Security Technologies Group AB: JS Security ökar omsättningen under Q4

Cybersäkerhetsbolaget JS Security redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 1,1 miljoner kronor (-0,2). Nettoomsättningen avsåg i huvudsak konsultförsäljning.

Ebitda-resultatet blev -0,8 miljoner kronor (-1,2).

Rörelseresultatet blev -1,8 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet före skatt var -1,5 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (-1,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (-0,23).

Ingen utdelning föreslås.

Genom att effektivisera verksamheten tillsammans med en ökad efterfrågan menar bolagets vd att man lyckats förbättra ebitda från -1,2 miljoner till -0,8 miljoner. Genom att minska kostnaderna och samtidigt öka försäljningen har man ökat sin lönsamhet.

"Vi a¨r stolta o¨ver va°r fo¨rba¨ttring i resultat per aktie, -0,14 kronor ja¨mfo¨rt med -0,23 kronor under samma period fo¨rega°ende a°r. Detta visar pa° va°r starka vilja att leverera va¨rde till va°ra aktiea¨gare och fo¨rba¨ttra va°r lo¨nsamhet", skriver Pierre Grönberg, vd för JS Security.


JS Security, Mkr Q4-2022 Q4-2021
Nettoomsättning 1,1 -0,2
EBITDA -0,8 -1,2
Rörelseresultat -1,8 -1,5
Resultat före skatt -1,5 -1,5
Nettoresultat -1,8 -1,5
Resultat per aktie, kronor -0,14 -0,23
Utdelning per aktie, kronor 0

Läs mer om JS Security Technologies Group AB