Hem

Publicerat: 2023-02-23 09:17:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medimi AB: Medimi ger positiv resursbesparing enligt dansk utvärderingsrapport

Medicinteknikbolaget Medimi har varit en av fyra leverantörer i pilotprojektet "Medicin til tiden" i region Midtjylland, Danmark.

Nu har man också gjort en utvärdering av dessa. Utvärderingen visar att Medimis lösning ger tydliga resursbesparingar, upp emot 60 procent jämfört med manuell hantering. Medimi Smart är den mest installerade produkten parallellt med en annan lösning.

"Det är glädjande att se att vi gör stor skillnad, både för patienter och för vårdgivarledet hos kommunerna. De väsentliga besparingar som kommunerna gör genom vår lösning är mycket tydliga. Mot bakgrund av resultatet från utvärderingen är vi redo att lägga in ytterligare en växel gällande vår satsning i region Midtjylland", säger Medimis vd Alexander Johansson i en kommentar.

Läs mer om Medimi AB