Publicerat: 2023-02-23 09:33:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma rapporterar ökat rörelseresultat

Forskningsbolaget Selectimmune Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (-4,5).

Resultatet före och efter skatt var också -1,3 miljoner kronor (-4,5).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,0 miljoner kronor (-7,2).

Likvida medel uppgick till 9,2 miljoner kronor (19,4).

"Under detta kvartal har vi fortsatt att utveckla SelectImmune Pharmas projektportfölj. Strategin
inkluderar slutförandet av den pågående kliniska fas II-studien för återkommande akut cystit och starten av en placebokontrollerad fas II-studie i patienter med urinblåse-smärtsyndrom. De första patienterna har rekryterats", skriver bolaget.


Selectimmune Pharma, Mkr Q2-2022/2023 Q2-2021/2022 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,3 -4,5
Resultat före skatt -1,3 -4,5
Nettoresultat -1,3 -4,5
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,0 -7,2
Likvida medel 9,2 19,4 -52,6%

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)